Czym są dystrybucje Linuxa

Każda dystrybucja Linuksa jest członkiem rodziny Unix systemów operacyjnych zbudowanych na bazie jądra Linuksa. Takimi dystrybucjami są systemy operacyjne zawierające duże ilości aplikacji, takich jak edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, odtwarzacze multimedialne i innych. Te systemy operacyjne składają się z jądra i, zazwyczaj, zestawu bibliotek i narzędzi z projektu GNU, z obsługą grafiki od X Window System. Dystrybucje zoptymalizowane są pod kątem wielkości. Obecnie istnieje ponad sześćset dystrybucje Linuksa. Ponad trzysta osób codziennie udoskonala kazdą z dystrybucji. Ponieważ większość elementów z jądra i pakietów wspierających jest wolnych i otwartych, dystrybucje Linuksa przejawiają różnorodne formy, przeznaczone na w pełni funkcjonalny komputer stacjonarny, serwer, laptop, netbook, telefon komórkowy i tablet. Oprócz pewnego niestandardowego oprogramowania (np. instalatorów i narzędzi konfiguracyjnych), dystrybucje najprościej jest opisać jako konkretny asortymentu aplikacji zainstalowanych na bazie głównego jadra systemu. Read the rest of this entry »

Logo Linuxa, czyli pingwin

Tux to postać pingwina i oficjalna maskotka jądra systemów z rodziny Linux. Pierwotnie stworzony jako wstęp do konkursu na logo systemu Linux, Tux jest najczęściej używaną ikoną dla Linuksa, choć różne dystrybucje Linuksa używają Tuxa w różnych stylach. W grach komputerowych stworzono kobiecy odpowiednik, o nazwie Penny. Znak jest używany w wielu innych programów linuksowych, jak też jest ogólnym znakiem Linuxa. Koncepcja maskotki Linuxa, czyli pingwin, pochodziła od Linusa Torvaldsa, twórcy Linuksa. Tux został stworzony przez Larry’ego Ewinga w roku 1996 roku. Torvalds zaczerpnął inspirację z fotografii znalezionej na stronie internetowej. Tux został pierwotnie zaprojektowany jako praca na konkurs, na logo Linuksa. Tux jest formalnie znany jako maskotka Linuksa, a nie logo. Zezwolenie na używanie i / lub modyfikowanie logo jest udzielane pod warunkiem, że Linuks udzieli takiej zgody. Według Jeffa Ayersa, Linus Torvalds miał fiksację na temat ptactwa. Krążą legendy, że założyciel Linuksa był ukąszony przez pingwina. Read the rest of this entry »

Linxs na komputerach przenośnych

Desktop Linux nazywany również Linuxem na pulpicie, to specjalistyczna dystrybucja systemu Linux przeznaczona dla komputerów osobistych. Wyróżnia się tu graficzny interfejs użytkownika i mobilne zastosowania. Niektóre dystrybucje są ukierunkowane na rynek specjalistyczny, podczas gdy inne zawierają wszelkie oprogramowanie dostępne dla każdej platformy. W takim przypadku użytkownik będzie miał możliwość wyboru, może wybrać wersję desktop lub serwer. Linux desktop oferuje wiele alternatyw pulpitu. Do najpopularniejszych środowisk graficznych należą GNOME, KDE i LXDE. Są to dość duże zbiory programów desktopowych. Wszystkie z tych środowisk pozwalają użytkownikowi na ustawienie wielu osobistych preferencji i wykonywanie typowych zadań zarządzania systemem. Menedżer okien Compiz rozszerza system o wielu pulpitów przez renderowanie. Niezależnie od źródła, wszystkie linuksowe aplikacje biurkowe używają X Window System, a tym samym korzystają z funkcji, takich jak sieci (zdalny wyświetlacz) i szybkiej myszy tylko do wycinania, Read the rest of this entry »

Sposób organizacji KDE

Pod względem finansowych i prawnych KDE są zarządzane przez KDE eV, czyli niemiecką organizacja non-profit, a także poprzez pomoc członków społeczności, którzy organizują spotkania i dyskusje. KDE eV pomaga uruchamiać serwery potrzebne społeczności KDE. Jest właścicielem znaku towarowego KDE i logo. Opłaca podróże do spotkania oraz dofinansowuje imprezy. Grupy robocze są strukturami, które formalnie spełniają kilka ról w KDE, między innymi zajmują się koordynacją pomiędzy poszczególnymi częściami projektu. KDE eV nie ma żadnego wpływu na rozwój. Logo KDE e.V zostało wmyślone przez Davida Vignoni. Trzy flagi na górze logo reprezentują trzy główne zadania KDE eV: wspieranie społeczności, która reprezentuje Wspólnotę oraz regulacje wspólnotowe. Społeczność KDE organizuje spotkania programistyczne natomiast serwery i ich obsługa są często sponsorowane przez osoby fizyczne, uczelnie wyższe i przedsiębiorstwa wspierające członków KDE. Członkowie wspierający mają prawo do wyświetlania logo KDF na swojej stronie internetowej lub w materiałach drukowanych. Read the rest of this entry »

Środowisko graficzne KDE Linuxa

KDE to międzynarodowa społeczność wolnego oprogramowania produkująca zintegrowany zestaw wieloplatformowych aplikacji zaprojektowanych do pracy w systemie Linux, Microsoft Windows i Mac OS X. Jest ona znana ze swojego środowiska graficznego dostarczanego jako domyślnego środowiska pracy na wielu dystrybucjach, takich jak Kubuntu i openSUSE. Celem wspólnoty jest zapewnienie podstawowych funkcji pulpitu i aplikacji dla codziennych potrzeb, jak również narzędzi i dokumentacji dla programistów do pisania samodzielnych aplikacji dla systemu. W tym kontekście projekt KDE służy jako projekt osłonowy wielu samodzielnych mniejszych projektów, które są oparte na technologii KDE. KDE zostało założone w 1996 przez Matthiasa Ettricha, który był wtedy studentem na uniwersytecie w Tybindze. Młody student był zaniepokojony niektórymi aspektami pulpitu Unix. Wśród jego problemów było to, że żadna z aplikacji nie pracowała podobnie. Zaproponował stworzenie nie tylko zbioru aplikacji, ale i środowiska graficznego, w którym wszystkie programy działają w ten sam sposób. Read the rest of this entry »

Sposób rozpowszechniania wersji Debiana Linuxa

Każdy pakiet Debiana posiada opiekuna, który śledzi oprogramowanie i zapewnia, że pakiet jest zgodny z polityką Debiana i spełnia standardy jakości Debiana. W relacjach z użytkownikami i deweloperami oraz innymi podmiotami, opiekun korzysta z systemu śledzenia błędów. Zajmuje się raportowaniem i prowadzeniem dziennika błędów. Zazwyczaj jest tylko jeden opiekun odnośnie jednej wersji Debiana, ale w coraz większym stopniu występują małe zespoły programistów, które mają za zadanie czynić piecze na bardziej skomplikowanymi narzędziami systemu Debian. Okresowo, opiekun pakietu powoduje tak zwane uwalnianie pakietu przesyłając go do katalogu archiwum Debiana. Dodane wersje są automatycznie przetwarzane w celu zapewnienia, że ??są dobrze skompresowane, a dodatkowo każdy pakiet jest podpisany cyfrowo przez jednego z deweloperów za pomocą OpenPGP i kompatybilnego oprogramowania. Read the rest of this entry »

Rodzaje dystrybucji Debiana Linuxa

Projekt Debian oferuje trzy dystrybucje, każdą o różnych cechach. Dystrybucje obejmują pakiety, które są zgodne z wytycznymi Debiana dotyczącymi Wolnego Oprogramowania (DFSG).Główną wersją jest wersja stabilna, która ma stabilne i dobrze przetestowane oprogramowanie. Jest tez stabilna przez zamrożenie testowania przez kilka miesięcy, gdy wykryte są błędy. Aktualizacja ma miesce dopiero wtedy, gdy jest pewność, że wersja jest pozbawiona błędów i dziur. Po wersji Debian 6.0 nowe wersje wydawane są co dwa lata. Debiana można pobrać z witryny internetowej Debian. Kolejnym wydaniem jest wersja do testowania i badania.. Pakiety zawarte w tej dystrybucji można przetestować, ale nie nadają się one do całkowitego wydania. Wersja ta zawiera bardziej nowoczesne pakiety niż wersja stabilna, ale są one starsze. Ta dystrybucja jest aktualizowana nieustannie do czasu wejścia w „zamrożony” stan. Aktualizacje zabezpieczeń dla dystrybucji testowej są dostarczane przez zespół zabezpieczeń Debiana. Testy na CD i DVD można znaleźć na stronie Debiana. Read the rest of this entry »

Organizacja projektu Debian Linuxa

Projekt Debian jako organizacja wolontariuszy opiera się na specjalnych dokumentach. Umowa Społeczna Debiana definiuje zestaw podstawowych zasad, przez co projekt i jego twórcy prowadzą sprawy związane z przestrzeganiem zasad. Wytyczne Debiana dotyczące Wolnego Oprogramowania określaja kryteria „wolnego oprogramowania”, a więc jakie oprogramowanie jest dopuszczalne w dystrybucji według umowy społecznej. Wytyczne te zostały również przyjęte w oparciu o Open Source. Debian Konstytucja opisuje strukturę organizacyjną formalnego podejmowania decyzji w ramach projektu i wymienia uprawnienia i obowiązki Lidera Projektu Debiana, a także sekretarza i deweloperów. Obecnie projekt obejmuje więcej niż tysiąc programistów. Każdy z nich zajmuję się pewną niszą w projekcie, jak zarządzanie pakietami, dokumentacja oprogramowania, utrzymanie infrastruktury projektu, zapewnienie jakości, lub koordynacja. Read the rest of this entry »

Historia systemu Debian

Debian został po raz pierwszy ogłoszony w dniu 16 sierpnia 1993 roku przez Iana Murdocka. Słowo „Debian” powstało jako połączenie imienia jego dziewczyny Debry Lynn i jego własne imienia. W 1993 roku Murdock również wydał Debian Manifesto, przedstawiając swój pogląd na nowy system operacyjny. W nim wezwał do utworzenia dystrybucji w pełni otwartych, w duchu Linuksa i GNU.Projekt Debian przekształcał się bardzo powoli i pierwsze gotowe wersje były gotowe w 1994 i 1995 roku. W tym czasie projekt był sponsorowany przez Fundację Wolnego Oprogramowania Projektu GNU. Pierwsza wersja 1.x Debiana została wydana w 1996 roku. W projekcie zostało wybranych dwóch liderów i wykonano dwie wersje 2.x, każda zawierała więcej portów i pakietów. Zaawansowane narzędzia Packaging zostały wdrożone najpierw do jądra bez Linuxa. Pierwsze dystrybucje oparte na Debianie, a mianowicie Libranet, Read the rest of this entry »

Czym jest Debian

Debian to system operacyjny komputera składający się z pakietów oprogramowania, wydany jako wolne i otwarte oprogramowanie, głównie na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU wraz z innymi licencjami wolnego oprogramowania. Debian zawiera narzędzia GNU OS i jądro Linux. System jest popularną i dystrybucją Linuksa. To jest rozprowadzany z dostępem do tysięcy pakietów oprogramowania gotowego do instalacji. Debian jest znany ze stosunkowo ścisłego przestrzegania filozofii Uniksa jako bezpłatne oprogramowanie. Debian morze być użyty na różnych platformach sprzętowych, począwszy od urządzeń NAS na telefony, laptopy, komputery stacjonarne i serwery. System skupia się na stabilności i bezpieczeństwie i jest wykorzystywany jako baza w wielu innych dystrybucjach. Projekt Debian jest regulowany przez tak zwaną Konstytucje Debiana i Umowy Społeczne, które określają strukturę zarządzania projektem i wyraźnie stwierdzają, że celem projektu jest rozwój wolnego systemu operacyjnego. Debian jest rozwijany przez ponad trzy tysiące wolontariuszy z całego świata i wspierany przez darowizny Read the rest of this entry »